Contact
Telefon: +46 911-20 06 19 | tanya@alterdalen.se | hakan@alterdalen.se

Vi har en dikors besättning med Aberdeen Angus. Aberdeen Angus är en mycket utpräglad köttras, köttet är finfibrigt och väl marmorerat, vilket ger en hög kvalitet. Angus är en så kallad “extensiv” ras som kalvar lätt. Kännetecknande är även moderdjurens omsorg om sin avkomma som de försvarar även i flock om behov uppstår.

Djuren går på Ranch drift. Det innebär att djuren är ute året om med fri tillgång till grovfoder och ligghall. Denna drift ger lugna och friska djur.

Kalvningsäsongen är från slutet mars till maj. Djuren är på bete hela sommaren och njuter av sommarens ljusa kvällar. Vi tar in djuren på hösten för uppdelning. Kvigkalvar för sig och tjurkalvar för sig. Vi föder upp alla kalvarna på gården.

Därefter säljs köttlådor från gården.  Vi har målsättning att slakta två gånger per år. På våren slaktar vi tjurarna och hösten kvigorna. Djuren åker till ett slakteri i närområdet.  När ett djur slaktas så meddelar vi kunden när leverans kommer att ske.

2019 års planerade slakt ser kommer att fastställas i början av året:

Vid beställning av köttlåda sätts du upp på en bokningslista genom att skriva  eller skicka sms. Har ni frågor hör gärna av er.

Ni kan också följa gården via facebook. Sök efter Alterdalens.

 

 

Gårdsbutiken är stängt för denna säsongen åter igång i Maj 2019!

 

 

 

 

Under 2017 har vi sökt investeringsstöd från länsstyrelsen för att bygga om ladugården i Lakafors. Våra djur ska flytta till lakafors under sept 2017   och innan dess måste det byggas om.  Investeringen kommer att hålla lanskapet öppet och ge oss sysselsättning.  Vi har sökt pengarna delvis från EU och resterande har vi tagit ett lån från vår bank.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg   EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+svartvit